Jak można magazynować energię?

Jak można magazynować energię?

Jak można magazynować energię? Właściciele prywatnych domów, zainteresowani produkcją zielonej energii elektrycznej, mogą teraz również magazynować energię elektryczną, wybierając rozwiązania fotowoltaiczne w celu znacznego obniżenia kosztów energii. To ważny krok zarówno dla klientów prywatnych, jak i ogólnie dla rynku energetycznego.

Po pierwsze, właściciele paneli fotowoltaicznych mogą teraz oszczędzać energię i znacznie obniżać rachunki za prąd. Po drugie, klienci mogą bezpośrednio zmniejszyć swój wpływ na środowisko, wspierając większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Jak można magazynować energię?

Rozwiązanie akumulatorowe magazynuje energię słoneczną wytworzoną w ciągu dnia i pozwala na jej wykorzystanie wieczorem lub w przypadku awarii zasilania. W ten sposób możesz zwiększyć zużycie wytworzonej energii elektrycznej i obniżyć koszty energii nawet o 70%. Rozwiązanie jest łatwe do zrealizowania, ponieważ panel i akumulator są zaprojektowane jako jedna jednostka dla uzyskania najlepszych rezultatów, a późniejsza gwarancja i serwis są również częścią kompleksowego serwisu. Każdy może szybko obliczyć oszczędności finansowe planowanej domowej elektrowni w porównaniu z siecią energetyczną oraz dodatkowy zysk z rozwiązania akumulatorowego.

Magazyn energii elektrycznej ma za zadanie magazynować i akumulować energię, którą można wykorzystać w przyszłości. Istnieją różne rodzaje akumulatorów do magazynowania energii. Ich zadaniem jest zapewnienie stałego dopływu prądu do wszystkich urządzeń w gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie. Na przykład firmy najczęściej używają dużych baterii, które przechowują i dystrybuują energię elektryczną do różnych obwodów. Każdy rodzaj baterii działa inaczej. W zależności od rodzaju energii, w którą zgromadzona energia zostanie zamieniona, ale wszystkie mają pewne zbieżności. Faktem jest, że bateria magazynuje energię, a następnie przekształca ją w inną formę energii do użytku.

Jak działa magazynowanie energii elektrycznej?

Urządzenie magazynujące energię to zasadniczo duża bateria, podobna do tej, którą można znaleźć w samochodach. Innym analogiem są zasilacze bezprzerwowe, które w przypadku przerwy w dostawie prądu umożliwiają pracownikom firmy wykonanie ważnych prac przy użyciu zmagazynowanej energii. Magazynowanie przemysłowe działa na znacznie większą skalę. Jak magazyny energii działają w życiu codziennym? Akumulatory działają na zasadzie magazynów produktów, z których do sklepów trafia w pewnym momencie najbardziej poszukiwany towar. Podobnie stacje magazynujące przechowują energię i dostarczają ją do sieci w okresach największego zapotrzebowania.

Takie rozwiązania zmniejszają obciążenie sieci, wygładzają szczyty poboru i umożliwiają obsługę większej liczby odbiorców przy istniejących pojemnościach. Ponadto magazynowanie rozwiązuje jeden z głównych problemów energii odnawialnej. Elektrownie słoneczne i wiatrowe są bezpośrednio uzależnione od warunków pogodowych. Brak wiatru/pochmurnej pogody – brak zasilania.

W miarę upowszechniania się i coraz tańszych napędów, bardziej rozwinięta będzie generacja rozproszona, w której konsument instaluje panel fotowoltaiczny i magazyn energii (akumulator) bezpośrednio w domu. Taki model zmniejsza uzależnienie konsumenta od scentralizowanych sieci elektroenergetycznych i zmienia go z prostego użytkownika w producenta lub prosument, który może nie tylko kupować energię, ale także odsprzedawać ją z powrotem do sieci, otrzymując pieniądze za swoje kilowaty.

Najwydajniejsze akumulatory do magazynowania energii elektrycznej

Jak można magazynować energię?
Jak można magazynować energię?

Zaspokojenie całodobowego zapotrzebowania na energię elektryczną z elektrowni fotowoltaicznych jest możliwe pod warunkiem jej gromadzenia i przechowywania. Baterie spełniają dokładnie to zadanie – przechowują nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej do czasu, gdy energia jest potrzebna i może być wykorzystana. Wykorzystanie baterii w energetyce słonecznej pozwala rozwiązać problem niezgodności harmonogramów wytwarzania i zużycia. Magazyny energii z wykorzystaniem baterii stają się coraz powszechniejsze, ponieważ koszt akumulatorów litowo-jonowych spada. W ciągu ostatnich kilku lat cena spadła o 40%. Mówiąc najprościej, korzystanie z systemów magazynowania energii stało się opłacalne. Choć technologia magazynowania energii znana jest od dawna, to w obecnym stuleciu rozwój akumulatorów nabrał nowego oddechu i nabrał szybkiego tempa. Głównym tego powodem jest rozwój transportu elektrycznego.

Baterie litowe do elektrowni słonecznych

Nowoczesne baterie litowe, które oferowane są do instalacji, spełniają wszystkie powyższe wymagania. Chemia baterii litowych udowodniła swoje bezpieczeństwo w użytku domowym przez lata eksploatacji. Wśród wielu istniejących technologii akumulatorów to lit charakteryzuje się najniższym obniżonym kosztem na kilowatogodzinę przechowywanej i zużywanej z nich energii elektrycznej. Nowoczesne systemy kontrolują tryby ładowania i rozładowywania akumulatorów oraz zapewniają pracę akumulatorów w trybach korzystnych dla długotrwałej eksploatacji. Jednocześnie technologia magazynowania energii litowej zapewnia od trzech do dziesięciu tysięcy cykli ładowania i rozładowania akumulatora z głębokością rozładowania do 80% pojemności. Taka ilość cykli pracy przy codziennym użytkowaniu daje zasób nowoczesnych baterii litowych od 10 do 25 lat!

Baterie litowe przewyższają swoich konkurentów w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które są znacznie tańsze, ale oferują znacznie mniej cykli pracy. W rezultacie systemy magazynowania energii oparte na bateriach litowych są bardziej opłacalne. A biorąc pod uwagę ich trwałość i znacznie większą głębokość rozładowania, są niekwestionowanymi zwycięzcami w konkurencji technologii akumulatorów. Jeśli obliczysz obniżony koszt 1 kWh. prąd pobierany z akumulatora przez cały cykl życia okazuje się, że dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest to 15 – 20 UAH, a dla litowych 3 – 5 UAH / kWh.