Czym jest rehabilitacja lecznicza?

Czym jest rehabilitacja lecznicza?

Rehabilitacja lecznicza to tak naprawdę postępowanie kompleksowe, którego bezpośrednim celem jest przywrócenie pełnej oraz możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz psychicznej zdolności do pracy oraz także zarobkowania czy też zdolności do brania udziału czynnego w życiu społecznymi, a więc poprawy jakości życia.

Nieodpłatna pomoc

W ramach rehabilitacji leczniczej nieodpłatnie pacjentowi zapewnia się wizytę fizjoterapeutyczną, rehabilitacyjną poradę lekarską, leki i medyczne wyroby czy też środki pomocnicze, badania diagnostyczne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Aby skorzystać z uprawnienia jest niezbędne przedłożenie dokumentu, który potwierdza uprawnienie, a więc orzeczenia o stopniu znacznym niesprawności. Gdzie może być realizowana rehabilitacja lecznicza? Pierwsze miejsce to warunki ambulatoryjne. Jest to rodzaj rehabilitacji dla pacjentów, którzy się poruszają samodzielnie, ale jednocześnie wymagają fizjoterapii czy też rehabilitacji. Druga możliwość to warunku domowe. Z takiej rehabilitacji korzystają pacjenci, którzy nie poruszają się samodzielnie. Rehabilitacji można się także poddać w specjalnym ośrodku czy też oddziale dziennym. Jest to świetne miejsce dla pacjentów, których stan zdrowia po prostu nie pozwala na rehabilitację w ambulatoryjnych warunkach, a nie wymaga nadzoru całodobowego lekarskiego czy też pielęgniarskiego. Ostatnia możliwość to warunki stacjonarne dla pacjentów, którzy z uwagi na kontynuację leczenia wymagają zastosowania kompleksowych rehabilitacyjnych świadczeń oraz nadzoru całodobowego lekarskiego czy też pielęgniarskiego.

Rehabilitacja w ambulatoryjnych warunkach

Takowa rehabilitacja obejmuje ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną. Realizowana jest przez lekarską poradę oraz ambulatoryjną fizjoterapią przez zabieg fizjoterapeutyczny czy też wizytę fizjoterapeutyczną.
Skierowanie na fizjoterapeutyczne zabiegi wystawić może w zasadzie każdy lekarz zdrowotnego ubezpieczenia. W rehabilitacyjnej poradni, na podstawie skierowania, dopuszcza się objęcie pacjenta wraz ze schorzeniami, które wymagają rehabilitacji długotrwałej, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu, jednak na pewno nie dłużej niż dwanaście miesięcy od dnia rozpoczęcia naszego leczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje maksymalnie do pięciu zabiegów dziennie.

Rehabilitacja lecznicza w domowych warunkach

Rehabilitacja lecznicza w domowych warunkach obejmuje lekarską poradę rehabilitacyjną oraz także fizjoterapię domową, która jest realizowana przez fizjoterapeutyczną wizytę oraz fizjoterapeutyczny zabieg.
Po otrzymaniu skierowania pacjent w gabinecie czy też w zakładzie rehabilitacji ustala termin wizyty w domu, zabiegów oraz porady. Każda placówka, która realizuje placówka rehabilitacyjne świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek świadczenia domowych wizyt. Czas rehabilitacji w domowych warunkach wynosi do osiemdziesięciu dni zabiegowych w kalendarzowym roku. Podczas tego rodzaju rehabilitacji jest wykonywanych do pięciu zabiegów każdego dnia.

W przypadkach jasno uzasadnionych, czas trwania danej rehabilitacji zostać może przedłużony zgodnie z decyzją lekarza, który kieruje na zabiegi, oczywiście za zgodą dyrektora danego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprawdź koniecznie:

Rehabilitacja w oddziale dziennym lub ośrodku

Świadczenia, które są realizowane w warunkach ośrodka czy też oddziału dziennego obejmują ogólnoustrojową rehabilitację, rehabilitowanie dzieci z zaburzeniami rozwoju, rehabilitację osób mających dysfunkcję narządu wzroku czy też po prostu rehabilitację kardiologiczną. Jeśli chodzi o rehabilitację ogólnoustrojową, to są to zabiegi, które obejmują samą fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie w ortopedycznych wskazań, a także neurologicznych wskazań, onkologicznych, reumatologicznych czy też pulmonologicznych. Rehabilitacja w ośrodku czy też oddziale dziennym trwa między piętnaście do trzydziestu dni zabiegowych. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi jest to rehabilitacja kompleksowa oraz wielospecjalistyczna dzieci, które są zagrożone rozwojem nieprawidłowych psychomotorycznym oraz także dzieci o rozwoju zaburzonym psychomotorycznym. Sam czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami na oddziale dziennym czy też w ośrodku wynosi do stu dwudziestu dni w kalendarzowym roku. W przypadkach uzasadnionych, sam czas trwania rehabilitacji zostać może przedłużony decyzją prowadzącego lekarza przy pisemnej zgodzie właściwego dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Musimy wiedzieć, że początki rehabilitacji mogą być trudne. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Niestety czasami pacjenci się poddają czy też nie przykładają się tak jak powinni. Jest to duży błąd. Samozaparcie oraz do tego odpowiednia motywacja to niewątpliwie sfera najważniejsza. Drugą połową sukcesu jest dobry rehabilitant. Warto trafić do prawdziwego specjalisty z polecenia czy też sprawdzając dokładnie dany ośrodek rehabilitacyjny, jak i także konkretnego rehabilitanta.