Co oznacza alkoholizm?

Co oznacza alkoholizm?

Alkoholizmem nazywamy uzależnienie od alkoholu etylowego oraz konsekwencje jego nadmiernego używania. Tymi skutkami mogą być zarówno inne stany chorobowe (psychiczne i fizyczne) oraz problemy społeczne, określane mianem patologii. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 60. alkoholizm ma podłoże w początkowo umiarkowanym stylu picia. To oczywiście prowadzi do wzrostu tolerancji na etanol i z czasem przeradza się w nałóg.

Klasyfikacja alkoholizmu

Według Światowej Organizacji Zdrowia, można wyróżnić kilka rodzajów uzależnienia. Pierwszym z nich jest epizodyczne picie nadmierne, którym można przeciwdziałać skuteczną terapią alkoholową. Jako kolejny rodzaj wyróżniono nawykowe picie nadmierne, które staje się regularne i trudniejsze w leczeniu. Na tym etapie chory zachowuje resztki kontroli. Jednakże nałóg alkoholowy, czyli kolejny etap choroby, jest już zbyt zaawansowanym stadium uzależnienia, aby można mówić o samodzielnej pracy nad sobą. Często jedynym ratunkiem dla osoby dotkniętej rozwiniętym nałogiem jest przymusowa terapia alkoholowa. W przeciwnym wypadku dochodzi do nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu organizmu.

Jak rozpoznać alkoholizm?

Do objawów alkoholizmu należy przede wszystkim silna i nieodparta potrzeba spożycia substancji zawierającej alkohol etylowy. Ponadto występuje brak kontroli osoby uzależnionej w kwestii ilości spożytego alkoholu. Ewentualna rezygnacja z zażywania wiąże się z objawami abstynencyjnymi, takimi jak drżenie mięśni, nadciśnienie, szeroko pojęte słabe poczucie, niestrawność, bezsenność, zwiększona potliwość i rozdrażnienie. Z czasem można zaobserwować zwiększoną tolerancję organizmu na alkohol. Wtedy gwałtownie zwiększają się dawki, jakie spożywa osoba chora, aby wywołać efekt upojenia. Jeżeli występują więcej niż trzy z powyższych objawów, można mówić o zdiagnozowaniu choroby. W takiej sytuacji zaleca się natychmiastowe podjęcie odwyku alkoholowego, który może powstrzymać rozwój kolejnych uporczywych dolegliwości.

Skutki nadużywania alkoholu

Nieleczony alkoholizm prowadzi do marskości wątroby, czyli nieodwracalnych zmian w jej funkcjonowaniu, niszczących jej strukturę. Równolegle może rozwinąć się zapalenie żołądka, które w przypadku osoby wyniszczonej spożywaniem alkoholu ma groźny przebieg. U osób dotkniętych alkoholizmem charakterystyczne jest niedożywienie i wyniszczenie organizmu, widoczne nawet na pierwszy rzut oka. W bardziej zaawansowanych przypadkach dochodzi do wyniszczenia układu nerwowego i mięśniowego, co staje się przyczyną śmierci. Uzależnieniu towarzyszą również zaburzenia psychiczne, takie jak halucynacje, niezdolność do wyrażania myśli. Osoba chora ma też problem z utrzymaniem zdrowych relacji społecznych z innymi ludźmi. Zgodnie z badaniami, zaburzenia życia rodzinnego dotyczą niemal wszystkich osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto czterech na pięciu chorych ma problemy finansowe, a niemal połowa wchodzi w konflikt z prawem.

Jak pomóc osobie chorej?

Leczenie uzależnień alkoholowych warto zostawić profesjonalistom, ponieważ doraźna pomoc bywa nieskuteczna, a osoba dotknięta problemem łatwo wraca do starych nawyków. Dobrym rozwiązaniem jest zaproponować choremu terapię alkoholową. Może to być skuteczne przede wszystkim w początkowym stadium rozwoju nałogu. Z czasem pacjent staje się coraz bardziej nieświadomy swojego problemu i unika konfrontacji, dlatego istnieje ryzyko, że porzuci terapię. W takiej sytuacji warto skontaktować się z lokalnym ośrodkiem leczenia uzależnień alkoholowych. Lekarze oraz psychologowie zapewnią opiekę i formy zajęć, które pozwolą na pokonanie nałogu. Wiąże się to jednak z długim czasem wytężonej pracy nad pacjentem. Skuteczność terapii alkoholowej nie zależy wyłącznie od otoczenia, ale też od silnej woli i zaangażowania osoby uzależnionej.

Jak rozpoznać u siebie alkoholizm?Formy leczenia

Terapia przeciwalkoholowa oferuje liczne sposoby walki z nałogiem. Należy wyróżnić terapie grupowe, gdzie spotykają się pacjenci dotknięci tym samym problemem i przedstawiają swoje historie oraz postępy. Mogą one odbywać się z pomocą doświadczonego terapeuty, jak i wśród samych uzależnionych, bez pomocy lekarskiej. Dla nieśmiałych istnieje również terapia indywidualna, która polega na rozmowie z psychologiem lub psychoterapeutą, dzieleniem się sukcesami w walce i wytyczaniem kolejnych celów. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie środków farmakologicznych. Ich skuteczność jest ograniczona i zazwyczaj wiąże się ze  zmniejszeniem spożycia etanolu, ale nie przyczynia się do zachowania stałej abstynencji. Cały czas prowadzone są badania nad lekami bezpośrednio wpływającymi na nadużywanie alkoholu.

Wsparcie w terapii alkoholowej – wszywka esperal w Poznaniu.

Gdzie szukać pomocy?

Pomocy można szukać w publicznych instytucjach, takich jak Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, oraz niepublicznych, chociażby prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień alkoholowych. Liczba miejsc w ogólnodostępnych klinikach jest często ograniczona. W przypadku konieczności podjęcia leczenia prywatnego, należy przygotować się na wydatki. Cena prywatnej terapii alkoholowej sięga nawet kilku tysięcy złotych. Zależy ona on stadium rozwoju uzależnienia oraz miasta, w którym podejmowane jest leczenie.